SEMINARIEPROGRAM

Programmet uppdateras löpande.

 

Torsdag 5 Maj – Akvariet

12:15

Högskolans Forskarskolor

Seminarierum: AKVARIET

13:00

Logo

”Framtidens platsattraktion – hur platser kan locka talanger, besökare och etableringar på ett innovativt sätt 

Konkurrensen mellan platser om arbetskraft, etableringar och besökare tilltar. Samtidigt har nya flyttmönster, nya trender inom företagsetableringar och nya sätt att uppleva platser uppstått i pandemins kölvatten. Vad gör de platser – byar, kommuner, regioner och länder – som lyckas bäst i detta nya landskap? Var är framgångsfaktorer och vilka är de innovativa greppen?

Välkommen på en föreläsning om ett ämne som är mer aktuellt än någonsin: framtidens platsattraktion. ”

Föreläsare: Marcus Andersson Future Place Leadership

Seminarierum: AKVARIET

Boka din plats här! 

14:00-14:55

Prediktivt underhåll i teori och praktik
Niclas Björsell (Högskolan i Gävle) Markus Svadling på Ovako

Prediktivt underhåll innebär att samla in mätvärden och omvandla till information som kan användas för att skatta framtida underhållsinsatser i industriell produktion samt detektering och klassificering av kända felorsaker. Niclas Björsell förklarar hur detta går till.  Företagscase – Markus Svadling berättar om ett antal utvecklingsprojekt inom AI och prediktivt underhåll som genomförts på Ovako på senare tid och om möjligheter och utmaningar kopplade till dessa.

Seminarierum: AKVARIET

Boka din plats här! 

 

 

15:00-15:50

Energiseminarium: Vätgas Sverige & Mid Sweden Hydrogen Valley

Tryggad energiförsörjning och resilienta samhällen

Hur tryggar vi energiförsörjningen till vår industri och vilken potential och roll får vätgas i omställningen? I ett energisystem där vi snabbt måste göra oss fri från ett fossilt beroende. En omställningstakt mot elektrifiering som ställer krav på vår förmåga att producera, lagra och distribuera förnybar energi och effektivt hantera den planerbara energin är en möjlighet för svensk konkurrenskraft.

Seminarierum: AKVARIET

Boka din plats här! 

 

16:00

Företagens framtid är hållbar, och kapitalet för omställningen finns

Medverkande i panelen:
SEB – Josefin Lindström, Kontorschef, Gävle
Almi – Anna Rosengren VD Almi GävleDala
Greengoat – Karin Svärd Hertel och Åsa Sund.

De allra flesta företag vill arbeta hållbart idag, men tycker att det är svårt att veta vart man ska börja och hur man ska göra. Under det här seminariet fokuserar vi på hur ditt företag kan ta rätt steg mot en mer hållbar verksamhet. Vi kommer också att prata om vad framtiden har att erbjuda om företagen inte tar steg mot en mer hållbar utveckling. Alla företag har en väg in i sitt hållbarhetsarbete. Att börja i rätt ände kommer att ge en boost till affären och ge bättre förutsättningar för verksamheten både nu och i framtiden. Det finns också goda förutsättningar att finansiera de hållbara investeringar man gör i verksamheten. Under seminariet kommer du att få inblick i vad det innebär för dig.

Boka din plats här! 

 

17:00.17:50

Vad är det där ”OT” som behöver säkras i produktionen?

Att få till IT-säkerheten ”på kontoret” är svårt nog, men hur ska vi skydda produktionen? Förutsättningarna är ofta helt annorlunda och det gör det svårt att prata med ”IT-folket” om säkerhet! Nu pratas det allt oftare om ”OT-säkerhet” just för att peka på de där skillnaderna… Vi kommer bli guidade genom typiska utmaningar och få tips på hur man kan få till ett bättre tänk kring säkerheten i produktionen!

Boka din plats här! 

 

 


Torsdag 5 Maj – Bruket, plan 2

 

13:00-14:50

Vätgas Sverige
Nätverksträff

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna till vårens nätverksträff, där vi kommer att ge en uppdatering inom den senaste utvecklingen av vätgasen. Du kommer även att ges möjlighet att bekanta dig med våra nya och gamla medlemmar. Passa på att träffa din potentiella samarbetspartner.

Efter nätverksträffen går vi vidare till företagarforumets program där det finns två vätgas-sessioner.

Boka din plats här! 

 

15:00-16:50

ERP-system. Digitala produktionssystem och lönsamhet i mindre företag
Lennart Söderberg inleder.

Boka din plats här! 

 


Torsdag 5 Maj – Verket, plan 2

10:00-16:00

KS strategimöte (internt)
Bokat för Sandvikens kommun

Torsdag 5 Maj – Albert, foajén

13:00-16:30

Kl 13.00-14.30 Mållgrupp Processteknik – Företag med Ingenjörskunskap och konstruktionsidéer.
Kl 14.30-16.00 Målgrupp Produktionsteknik – Företag som kan leverera delkomponenter i olika produktionssystem.

 

 


Fredag 6 Maj – Akvariet

 

10:00-10:50

Hållbara konkurrenskraftiga transporter
Förnybara bränslen, el med batterier, el med vätgas eller alla tre?
Elektrifiering av transportsektorn ställer krav på snabbt utbyggd infrastruktur. Vad säger fordonstillverkarna? Hur agerar energiproducenter och vem fångar marknadsandelar när transportsektorn gått in i ett paradigmskifte? Bränsleceller och vätgas kommer att vara ett av

11:00-11:25

Logo

Tänk som en hacker för att stoppa IT-attacker!

Björn Odelfalk, IT-säkerhetsspecialist på Atea, berättar om hur de hjälper kunder med detta arbete.

Vi läser om det ökande cybersäkerhetshotet i nyheterna varje dag, och hur förödande de kan vara. Många av oss har dessutom upplevt effekten av dem, t.ex. när Coop tvingades hålla butiker stängda. För att skydda verksamheten måste vi upptäcka attackerna i ett tidigt skede, och då måste vi börja tänka som en hacker.

11:30-11:50

Logo

Vägen till säkerhet handlar inte bara om teknik

Peter Mann, Informationssäkerhetskonsult på Atea, berättar om hur de hjälper kunder med detta arbete.

För att upprätthålla en säkerhetsförmåga att skydda sina viktiga informationstillgångar behöver man involvera både verksamhet, ledning och it-kompetens. Allt arbete måste utgå ifrån verksamhetsmålen för att skapa rätt underlag för vad man ska prioritera.

12:00-12:50

Vem är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare?
Randstad Employer Brand Research 2022

Vem är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och vad värdesätter svenska folket allra mest när de väljer företag att arbeta för? Randstad genomför varje år en employer brand undersökning, resultatet från årets undersökning kommer presenteras här.

13:00-13:50

Elektrifiering ❤️ Digitalisering ❤️ Handlingskraft = Omställning

Hur vi tillsammans skapa en testbädd för omställning!

Samhället genomgår en omställning som inte skådats sedan industrialiseringen. Den fossila energi som skapat vår välfärd riskerar nu att fälla den. HHK ser kombinationen elektrifiering/digitalisering som en förutsättning för att kunna möta CO2-målen under de kommande åren. En annan förutsättning är att industri, offentliga institutioner, akademi och politik kan samhandla. Det kommer att krävas många snabba och modiga beslut eftersom tiden mycket begränsad för att nå målen i Agenda 2030. Med anledning av det vill HHK skapa en testbädd för omställning där industri, offentlighet och akademi samhandlar för att möjliggöra genomgripande förändring på kort tid.

– Vilka beslut måste fattas för att kunna åstadkomma en transformation i samhället?
– Vad krävs för att industri, akademi och offentlighet ska gå i takt för att möjliggöra de modiga besluten?
– Hur hänger industrins mål samman med Sveriges totala mål om att bli CO2-neutralt 2045?

Boka din plats här! 

14:00-14:50

Värt att veta om vätgas
Anna Klasson, Sandviken Pure Power

Boka din plats här! 

 

 

 

15:00-15:50

Logo

Morgondagens medier
Thomas Matsson, fd ansvarig utgivare av Expressen och Expressen-tv,
styrelseledamot i Utgivarna och nu senior advisor på Bonnier.

Hur viktig kontexten är för företagets marknadföring?

Boka din plats här! 

 

 


Fredag 6 Maj – Bruket, plan 2

10:00-10:50

Logo

Hållbarhet – en utmaning eller en möjlighet?
Maral Mhyr

Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna i vår tid – en utmaning men också en affärsmöjlighet. Ett företag som drivs på ett hållbart sätt använder resurserna mer effektivt, får stärkt konkurrenskraft och är bättre rustade inför framtiden. Som företagare är det alltså viktigt att man förstår vilka globala risker och möjligheter som finns, samt hur de påverkar affärsverksamheten på kort och lång sikt. Balans- och resultaträkningen säger mer om ett företag än man tror. Hur tar du beslut i din organisation och är de i linje med framtidens krav och förväntningar?

Boka din plats här! 

 

 

11:00-11:50

Vägen till en hållbar omställning – från människa till industri.
Therese Tillander och Lisa Trevitt, AFRY

Den hållbara omställningen börjar med dig och mig, våra vanor och beteenden. Dock kan inte människan ensam driva denna förändring utan samhället och industrin bär ett stort ansvar, som möjliggörare, innovatör, pionjär och framtidsspanare. AFRY ser stora möjligheter för vår framtida hållbara infrastruktur och industri och bjuder under detta seminarium in till en framtidsspaning och tankar kring cirkulär ekonomi, återbruk och industriell symbios.

Boka din plats här! 

 

 

14:00-15:50

Stålindustrins omställning till fossilfri produktion 2045 – en affärsmöjlighet för omgivande företag

Svensk stålindustri är väl representerad i Norra Mellansverige genom Ovako, Sandvik SMT, SSAB, Outokumpu, Uddeholm och Erasteel. År 2018 tog svensk stålindustri fram en klimatfärdplan mot lägre utsläpp parallellt med ökad produktivitet och ständigt förbättrade produkter. Svenska stålföretag agerar offensivt, där de ser Sveriges styrkor inom fossilfri elförsörjning, råmalmstillgång och biobaserad råvara som en hävstång för att flytta fram positionerna i världen. Successivt har vi följt HYBRIT´s och H2 Green Steels satsningar i norr, men även regionala satsningar genom exempelvis Ovakos vätgassatsning för att uppnå fossilfri stålproduktion. Industrins omställning kommer att skapa utmaningar, men även affärsmöjligheter för både befintliga och nya företag. Ta del av stålindustrins omställningsbehov och möt företagen GreenIron, Begner Agenturer, ScanArc Plasma Technologies och Eko by Isakssons, som ser det som en möjlighet.

Program

14.00 Välkommen Maria Swartling, Verksamhetsledare, Sustainable Steel Region
14.10 Den hållbara stålregionen – en affärsmöjlighet för både befintliga och nya företag  Nicklas Tarantino, Utvecklingsansvarig hållbar innovation, Sustainable Steel Region
14:30 Hållbar återvinning av restprodukter och avfall från stål- och gruvindustri  Edward Murray, VD, GreenIron
14:50 Plasmateknologi för en elektrifierad hållbar industri Daniel Sundberg, Projektledare, ScanArc Plasma Technologies
15:10 ”Att mäta är att veta” – effektivisera produktionen på ett snabbt och enkelt sätt Joakim Smeds, Teknisk Säljare, Begner Agenturer
15.30 Med Ekotube och Ekoflow går ingen energi till spillo  Patrik Fäldt, VD, Eko by Isakssons
16:00 Avslut

 

 


Fredag 6 Maj – Verket, plan 2

10:00-10:50

Logo

Microsofts datacenter – mest hållbara i världen
Patrik Öhlund, PRINCIPAL PROGRAM MANAGER  DC Energy & Sustainability, Microsoft

Hur energieffektiva är egentligen Microsofts datacenter? Och använder de verkligen bara förnybar energi? Varför behövs det en massa elektricitet? Och vilket sorts bränsle används för reservkraften? Patrik lär dig mer om varför Microsofts datacenter i Sverige anses vara de mest hållbara i världen!

Patrik Öhlund arbetar som energi- och hållbarhetschef för  Microsofts datacenter i Sverige och Europa. Patrik har mer än 25 års erfarenhet från datacenter, energi och telekom,med ett förflutet i olika ledarroller inom Ericsson, Vattenfall och Microsoft.

Han brinner för frågor kring en hållbar energiomställning och är engagerad i flera innovationsprogram som syftar till att göra Microsofts datacenter till de mest hållbara i världen.

 

 


Fredag 6 Maj – Albert, foajén

13:00-16:30

13.00-14.30 Vi som vill producera, förädla och distribuera livsmedel
14.30-16.00 Vi som vill konsumera hållbart närodlade livsmedel (Allmänheten)

 

 

FRI ENTRÉ OCH GRATIS SEMINARIER OCH FÖREDRAG!
Registrering krävs – boka din biljett och dina seminarier här!