Regionens största affärsmöte 2022

 I maj 2022 genomförs Företagarforum med syftet att utveckla näringslivet genom nya affärsrelationer och möten. 

”Vikten av att ses och stärka affärsrelationer, diskutera industrin och näringslivets förutsättningar samt skapa nya samarbeten för utveckling, har nog sällan varit större. Efter över ett år av pandemi och digitala möten är det dags att tillsammans kickstarta näringslivet i regionen”, säger Elisabeth Hanson, Sandvikens kommun och Ann-Louise Kleen, Företagarna i Sandviken, som är arrangörer. 

Temat för 2022 års forum är ”Morgondagens affärer – En hållbar förändring!” 

Forumet inleds med en framtidsspaning av Mats Lindgren – VD och grundare av Kairos Future  en framtidsspanare av rang! Tillsammans med bland andra  Mats Lundberg, hållbarhetschef för Sandvik AB och Hélène Barnekow, VD för Microsoft Sverige,  kommer de att diskutera och lyfta de möjligheter och utmaningar som nu ligger framför oss. 

”Genom digitalisering och innovation skapas väldigt många möjligheter till att skapa värde, där ökad produktivitet och effektivitet går hand i hand med en hållbar utveckling. För att få ut den fulla kraften i den här utvecklingen behövs nya samarbeten och fysiska möten, och därför är det viktigt för Sandvik att vara en del av ett initiativ som Företagarforum”, säger Stefan Widing, VD för Sandvik AB som är med som partner för forumet. 

Forumet har arrangerats återkommande sedan 1997, och 2022 genomförs det för tionde gången i Gävleborg. Forumet, som hålls i Göransson Arena, samlar 100-200 utställande företag och beräknas ha över 9.000 besök under 3 dagar. Företagarforum är regionens största affärsmötesplats och samlar företag, beslutsfattare och offentliga aktörer. Forumets upptagningsområde är Gästrikland, Hälsingland, Dalarna och Västmanland. Partners är Sandvik AB, Microsoft samt Region Gävleborg. 

”Genom hållbar digitalisering skapar vi nya möjligheter, där rätt teknik skapar hållbara företag och nya affärsmodeller. För oss som nyinflyttade i regionen är det en självklarhet att engagera oss i en affärsmötesplats som Företagarforum. En arena där vi kan mötas och utbyta erfarenheter för att tillsammans skapa nya möjligheter till en hållbar utveckling” säger Hélène Barnekow, VD Microsoft Sverige AB. 

Under forumet genomförs förutom löpande affärsmöten också seminarier med beslutsfattare från stora och små företag och offentlig sektor kring ”Entreprenörskap och innovation”, ”Energi och industriell transformation” samt ”Digitalisering och kompetens”. Frågor som behandlas är till exempel; Hur kan digitalisering och kompetensutveckling stödja företag och lokal samhällsutveckling? Hur utvecklar vi och skapar fler företag, entreprenörer och stöttar livsviktig innovation? 

Vår roll i regionen är att skapa en hållbar näringslivsutveckling. Som partner till Företagarforum åstadkommer vi detta genom nya möten, kompetensutveckling och nya affärsrelationer säger Carina Löf-gren, Region Gävleborg. 

För mer information kontakta Magnus Lohe som är projektansvarig för Företagarforum, 0730-798 666 eller magnus.lohe@foretagarforum.com