PROGRAM TORSDAG 5 MAJ

Programmet uppdateras löpande.

10:00-17:00

KS strategimöte (Internt. Bokat för Sandvikens kommun)

Plats: Seminarierum VERKET, Plan 2

10:45-12:00

Invigningsseminarium

 • Kairos Futures VD, Mats Lindgren, återkopplar till framtidsspaningen
 • Sandviks Hållbarhetschef, Mats Lundberg följer upp kring Hur förändrar Sandvik sin affär hållbart?
 • Microsoft Therese Treutiger. Hur förändrar digital kompetens affärerna?
 • Region Gävleborg, Eva Lindberg Regional Utvecklingsstrategi – ett verktyg att förverkliga utvecklingen?

Moderator: Malin Rogström, näringslivschef

Därefter diskussion/dialog som leds av moderator där aspekter på

 • Entreprenörskap och innovation, starta eget
 • Energi och industriell transformation
 • Digitalisering och kompetens

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

12:00

Invigning

Sandvikens kommun – Kerstin Almén, Kommunalråd, Vice ordf kommunstyrelsen.
Företagarna i Sandviken – Ann-Louise Kleen, ordförande
Region Gävleborg – Eva Lindberg, ordförande i regionstyrelsen
Microsoft – Therese Treutiger, Director Global Partner Solutions & Innovation
Sandvik – Mats Lundberg, Hållbarhetschef Sandvik AB

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

12:15

Högskolans Forskarskolor

I en forskarskola möts företag och forskning på ett företagsnära sätt. En doktorand som antingen rekryteras eller är en befintlig anställd får forska om ett problem som är relevant för företaget. Forskarskolan bidrar till företagets kompetensförsörjning, innovationsförmåga och utveckling, men även till högskolans forskning.

Är du och ditt företag intresserade av att medverka är det här en bra startpunkt. Högskolans prorektor Lars Bengtsson berättar tillsammans med Niclas Björsell från Högskolan i Gävle, Malin Schönning från Region Gävle och Tomas Nylund från Effen konsult om hur det hela fungerar och vad nyttan för ditt företag eller verksamhet är.

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

13:00

Logo

”Framtidens platsattraktion – hur platser kan locka talanger, besökare och etableringar på ett innovativt sätt 

Konkurrensen mellan platser om arbetskraft, etableringar och besökare tilltar. Samtidigt har nya flyttmönster, nya trender inom företagsetableringar och nya sätt att uppleva platser uppstått i pandemins kölvatten. Vad gör de platser – byar, kommuner, regioner och länder – som lyckas bäst i detta nya landskap? Var är framgångsfaktorer och vilka är de innovativa greppen?

Välkommen på en föreläsning om ett ämne som är mer aktuellt än någonsin: framtidens platsattraktion. ”

Föreläsare: Marcus Andersson Future Place Leadership

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

13:00-13:40

Jämställd rekrytering stärker arbetsgivarvarumärket

Innovativa satsningar på rekrytering har bidragit till att få in fler kvinnor i mansdominerade branscher, samtidigt som en ökad mångfald i arbetsgruppen har stärkt arbetsgivarvarumärket hos några av Clockworks kunder. Clockworks Marknadsområdeschef Linus Forslund berättar om vägen dit och arbetet framåt.

Plats: Seminarierum Göransson Plan 1

Boka din plats här! 

13:00-14:00

Vätgas Sverige
Nätverksträff

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna till vårens nätverksträff, där vi kommer att ge en uppdatering inom den senaste utvecklingen av vätgasen. Du kommer även att ges möjlighet att bekanta dig med våra nya och gamla medlemmar. Passa på att träffa din potentiella samarbetspartner.

Efter nätverksträffen går vi vidare till företagarforumets program där det finns två vätgas-sessioner.

Plats: Seminarierum BRUKET, Plan 2

Boka din plats här! 

13:00-16:30

Kl 13.00-14.30 Mållgrupp Processteknik – Företag med Ingenjörskunskap och konstruktionsidéer.
Kl 14.30-16.00 Målgrupp Produktionsteknik – Företag som kan leverera delkomponenter i olika produktionssystem.

Plats: Seminarierum ALBERT, Foajén

 

13:30-13:50

Underleverantör till Sandvik?
Kom och lyssna till hur inköpsprocessen ser ut framöver

Kom och ställ frågor till våra inköpare och lär dig mer om det nya inköpsverktyget! Helene Jansson, Sandvik Materials Technology/Peter Törnqvist, AB Sandvik Coromant

Plats: Sandviks monter F:25

Boka din plats här! 

 

 

14:00-14:55

Prediktivt underhåll i teori och praktik
Niclas Björsell (Högskolan i Gävle) Markus Svadling på Ovako

Prediktivt underhåll innebär att samla in mätvärden och omvandla till information som kan användas för att skatta framtida underhållsinsatser i industriell produktion samt detektering och klassificering av kända felorsaker. Niclas Björsell förklarar hur detta går till.  Företagscase – Markus Svadling berättar om ett antal utvecklingsprojekt inom AI och prediktivt underhåll som genomförts på Ovako på senare tid och om möjligheter och utmaningar kopplade till dessa.

Arrangeras av Högskolan i Gävle och Ovako i samarbete med Sandbacka Science Park

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

14:00

Näringspolitisk debatt:

Etableringar av IT-jättar och batterifabriker – utmaning eller möjlighet för vår region?

 • Maria Persson (C), sitter i Kultur- och fritidsnämnden och Gästrike återvinnare.
 • Lillemor Mauritzdotter-Nylén (V), oppositionsråd i Sandviken.
 • Helene Åkerlind (L), kommunalråd i Gävle
 • Mattias Eriksson Falk (SD), oppositionsråd i Gävle
 • Patrik Stenvard (M), oppositionsråd i Region Gävleborg
 • Jan Myléus (KD), oppositionsråd i Gävle
 • Kerstin Almén (S), kommunalråd i Sandviken
 • Therese Metz (MP), kommunalråd i Gävle.

Arrangeras av Gefle Dagblad och Arbetarbladet

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

14:15-14:30

Digitalisering av inköpsprocessen hos Sandvik
(Helene Jansson, Sandvik Materials Technology. Peter Törnqvist, AB Sandvik Coromant)

Kom och ställ frågor till våra inköpare efter presentationen!

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

15.00-15.50

Mot jämställda ledningsgrupper 2030

Statistiken visar att ju längre upp i näringslivet man kommer, desto mindre jämställt blir det. Ett av Clockworks mål är därför att alla kunder ska ha en jämställd representation i sin ledningsgrupp innan 2030. Clockworks vice vd Sofie Lambertsson berättar om hur vi ska attrahera fler kvinnor till ledande positioner i Gävleborg.

Plats: Seminarierum Göransson Plan 1

Boka din plats här! 

15:00-15:50

Energiseminarium: Vätgas Sverige & Mid Sweden Hydrogen Valley

Tryggad energiförsörjning och resilienta samhällen

Hur tryggar vi energiförsörjningen till vår industri och vilken potential och roll får vätgas i omställningen? I ett energisystem där vi snabbt måste göra oss fri från ett fossilt beroende. En omställningstakt mot elektrifiering som ställer krav på vår förmåga att producera, lagra och distribuera förnybar energi och effektivt hantera den planerbara energin är en möjlighet för svensk konkurrenskraft.

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

15:00-16:00

Logo

Varför du behöver ett affärssystem?

Jonas Långberg visar värdet med ett affärssystem och hur Monitor G5 kan hjälpa ditt tillverkande företag. Jonas har arbetat på Monitor ERP System sedan 1999, de två första åren arbetade han som projektledare men sedan 2001 har han arbetat som säljare. Han har sålt 1000-tals affärssystem till tillverkande företag och har gedigen kunskap om utmaningarna som företag ställs inför. ”Hur har jag koll på mitt lagersaldo och hur kan jag säkerställa att jag levererar till min kund i tid?” Dessa frågor är exempel på frågeställningar som diskuteras under denna timme och Jonas kommer att visa hur man löser detta i ett affärssystem.

Arrangeras av Monitor i samarbete med Sandbacka Science Park

Plats: Seminarierum BRUKET, Plan 2

Boka din plats här! 

16:00

Logo

Människor och AI
Daniel Akenine, Microsoft

Daniel kommer grundläggande förklara vad AI är och hur denna nya teknik kommer att påverka mänskligheten. Han kommer att prata om den resa som vi just nu gör tillsammans och vilka möjligheter vi står inför. AI kan ersätta människan inom många områden, men ska tekniken ersätta människan?

Daniel Akenine är fysiker, föreläsare, författare och tidigare hjärnforskare på Karolinska Institutet. Daniel arbetar som teknikchef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han är av TechSverige och IDG utsedd till en av Sveriges 50 mest inflytelserika inom tech och är medlem i regeringens digitaliseringsråd.

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

16:00

Företagens framtid är hållbar, och kapitalet för omställningen finns

Medverkande i panelen:
SEB – Josefin Lindström, Kontorschef, Gävle
Almi – Anna Rosengren VD Almi GävleDala
Greengoat – Karin Svärd Hertel och Åsa Sund.

De allra flesta företag vill arbeta hållbart idag, men tycker att det är svårt att veta vart man ska börja och hur man ska göra. Under det här seminariet fokuserar vi på hur ditt företag kan ta rätt steg mot en mer hållbar verksamhet. Vi kommer också att prata om vad framtiden har att erbjuda om företagen inte tar steg mot en mer hållbar utveckling. Alla företag har en väg in i sitt hållbarhetsarbete. Att börja i rätt ände kommer att ge en boost till affären och ge bättre förutsättningar för verksamheten både nu och i framtiden. Det finns också goda förutsättningar att finansiera de hållbara investeringar man gör i verksamheten. Under seminariet kommer du att få inblick i vad det innebär för dig.

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

17:00

Prisutdelning FramFör

Prisutdelning Framgångsrika Företag 50 st. Landshövding Per Bill.

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

17:00-17:50

Vad är det där ”OT” som behöver säkras i produktionen?

Att få till IT-säkerheten ”på kontoret” är svårt nog, men hur ska vi skydda produktionen? Förutsättningarna är ofta helt annorlunda och det gör det svårt att prata med ”IT-folket” om säkerhet! Nu pratas det allt oftare om ”OT-säkerhet” just för att peka på de där skillnaderna… Vi kommer bli guidade genom typiska utmaningar och få tips på hur man kan få till ett bättre tänk kring säkerheten i produktionen! Michael Blom från Afry guidar oss rätt i säkerhetstänket.

Arrangeras av Afry i samarbete med Sandbacka Science Park

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här!