PROGRAM FREDAG 6 MAJ

Programmet uppdateras löpande.

8:30-10:00

Logo

Hållbar kompetensförsörjning, vad är det? Och hur når vi dit? Hela näringslivet behöver växla upp arbetet med att säkerställa jämställda och inkluderande arbetsplatser. Inte bara för att det skapar mer attraktiva arbetsplatser, utan också för att det är en del av FN:s globala hållbarhetsmål.

Mot jämställda ledningsgrupper – Petter Lundgren Clockwork & Maral Myhr Grant Thorton Att ha en stark företagskultur och ett modernt ledarskap är en viktig, och ibland avgörande, faktor för arbetsgivares attraktivitet. Varje ny rekrytering är en möjlighet att skapa förändring och stärka organisationen för framtiden. Med hjälp av medarbetare och chefer kan vi öka jämställdheten och få ett ökat fokus på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Idag görs var tredje chefsrekrytering norr om Dalälven av Clockwork vilket är verktyget som ska bidra till att Clockworks kunder uppnår jämställda ledningsgrupper innan 2030.

Det är inte alltid tanken som räknas – Ami Hemviken Vägen till engagemang och utveckling går via tillit och trygghet, vilket skapas när alla känner sig inkluderade. Därför måste vi identifiera och förändra de delar som fortfarande präglas av ojämställdhet. Ami tar sig an tillitsfrågor och jämställdhet på arbetsplatsen på ett upplyftande och tillgängligt sätt. Hon kryddar med humor och vardagliga liknelser och landar i sitt huvudbudskap – det är inte alltid tanken som räknas. Ami är utsedd till Årets talare 2016 bl.a

VÄRD: Clockwork

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

 

10:00-10:50

Hållbara konkurrenskraftiga transporter – Förnybara bränslen, el med batterier, el med vätgas eller alla tre?

Elektrifiering av transportsektorn ställer krav på snabbt utbyggd infrastruktur. Vad säger fordonstillverkarna? Hur agerar energiproducenter och vem fångar marknadsandelar när transportsektorn gått in i ett paradigmskifte? Bränsleceller och vätgas kommer att vara ett av

I samarbete med Sandbacka Science Park

Plats: Seminarierum AKVARIET

10:00-10:50

Logo

Hållbarhet – en utmaning eller en möjlighet?
Maral Mhyr

Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna i vår tid – en utmaning men också en affärsmöjlighet. Ett företag som drivs på ett hållbart sätt använder resurserna mer effektivt, får stärkt konkurrenskraft och är bättre rustade inför framtiden. Som företagare är det alltså viktigt att man förstår vilka globala risker och möjligheter som finns, samt hur de påverkar affärsverksamheten på kort och lång sikt. Balans- och resultaträkningen säger mer om ett företag än man tror. Hur tar du beslut i din organisation och är de i linje med framtidens krav och förväntningar?

Plats: Seminarierum BRUKET, Plan 2

Boka din plats här! 

10:00-10:50

Logo

Microsofts datacenter – mest hållbara i världen
Patrik Öhlund, PRINCIPAL PROGRAM MANAGER  DC Energy & Sustainability, Microsoft

Hur energieffektiva är egentligen Microsofts datacenter? Och använder de verkligen bara förnybar energi? Varför behövs det en massa elektricitet? Och vilket sorts bränsle används för reservkraften? Patrik lär dig mer om varför Microsofts datacenter i Sverige anses vara de mest hållbara i världen!

Patrik Öhlund arbetar som energi- och hållbarhetschef för  Microsofts datacenter i Sverige och Europa. Patrik har mer än 25 års erfarenhet från datacenter, energi och telekom,med ett förflutet i olika ledarroller inom Ericsson, Vattenfall och Microsoft.

Han brinner för frågor kring en hållbar energiomställning och är engagerad i flera innovationsprogram som syftar till att göra Microsofts datacenter till de mest hållbara i världen.

Plats: Seminarierum VERKET, Plan 2

Boka din plats här! 

10:30-10:45

Underleverantör till Sandvik?
Kom och lyssna till hur inköpsprocessen ser ut framöver

Helene Jansson, Sandvik Materials Technology/Peter Törnqvist, AB Sandvik Coromant. Kom och ställ frågor till våra inköpare och lär dig mer om det nya inköpsverktyget!

Plats: Sandviks monter F:25

Boka din plats här! 

 

11:00-11:50

Vägen till en hållbar omställning – från människa till industri.
Therese Tillander och Lisa Trevitt, AFRY

Den hållbara omställningen börjar med dig och mig, våra vanor och beteenden. Dock kan inte människan ensam driva denna förändring utan samhället och industrin bär ett stort ansvar, som möjliggörare, innovatör, pionjär och framtidsspanare. AFRY ser stora möjligheter för vår framtida hållbara infrastruktur och industri och bjuder under detta seminarium in till en framtidsspaning och tankar kring cirkulär ekonomi, återbruk och industriell symbios.

Plats: Seminarierum BRUKET, Plan 2

Boka din plats här! 

11:00-11:25

Logo

Tänk som en hacker för att stoppa IT-attacker!

Björn Odelfalk, IT-säkerhetsspecialist på Atea, berättar om hur de hjälper kunder med detta arbete.

Vi läser om det ökande cybersäkerhetshotet i nyheterna varje dag, och hur förödande de kan vara. Många av oss har dessutom upplevt effekten av dem, t.ex. när Coop tvingades hålla butiker stängda. För att skydda verksamheten måste vi upptäcka attackerna i ett tidigt skede, och då måste vi börja tänka som en hacker.

Arrangeras av Atea i samarbete med Sandbacka Science Park

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

11:30-11:50

Logo

Vägen till säkerhet handlar inte bara om teknik

Peter Mann, Informationssäkerhetskonsult på Atea, berättar om hur de hjälper kunder med detta arbete.

För att upprätthålla en säkerhetsförmåga att skydda sina viktiga informationstillgångar behöver man involvera både verksamhet, ledning och it-kompetens. Allt arbete måste utgå ifrån verksamhetsmålen för att skapa rätt underlag för vad man ska prioritera.

Arrangeras av Atea i samarbete med Sandbacka Science Park

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

12:00

Logo

UF-Lunch inspiration lärare Sepideh Wägner

Sepideh Wägner är Europas bästa UF-lärare och håller ett spännande och inspirerande föredrag

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

 

12:00-12:50

Vem är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare?
Randstad Employer Brand Research 2022

Vem är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och vad värdesätter svenska folket allra mest när de väljer företag att arbeta för? Randstad genomför varje år en employer brand undersökning, resultatet från årets undersökning kommer presenteras här.

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

13:00-14:30

Industri för resurseffektiv livsmedelsproduktion med Högskolan i Gävle

Hur kan regionens näringsliv utvecklas på området ?

13.00-13.15 Introduktion och bakgrund
13.15-13.40 Globala utmaningar för framtidens livsmedels försörjning
13.40-14.00 Industrinära cirkulär matproduktion
14.00-14.15 Vätgasens möjligheter i energiomställningen
14.15-14.30 Diskussion om möjligheter för regionens företag. Vilka utmaningar och möjligheter har vi

Plats: Seminarierum ALBERT, Foajén

Boka din plats här! 

15.00-16:30

Industri för resurseffektiv livsmedelsproduktion med Högskolan i Gävle

Hur kan du som medborgare vara en del av utvecklingen

15.00-15.15 Introduktion och bakgrund
15.15-15.40 Globala utmaningar för framtidens livsmedels försörjning
15.40-16.00 Cirkulär och hållbar odling av Jätteräkor i Sverige
16.00-16.15 Vätgasens roll i hållbar livsmedelsproduktion
16.15-16.30 Diskussion om individuella möjligheter som kan uppstå.

Plats: Seminarierum ALBERT, Foajén

Boka din plats här! 

13:00-13:50

Elektrifiering ❤️ Digitalisering ❤️ Handlingskraft = Omställning

Hur vi tillsammans skapa en testbädd för omställning!

Samhället genomgår en omställning som inte skådats sedan industrialiseringen. Den fossila energi som skapat vår välfärd riskerar nu att fälla den. HHK ser kombinationen elektrifiering/digitalisering som en förutsättning för att kunna möta CO2-målen under de kommande åren. En annan förutsättning är att industri, offentliga institutioner, akademi och politik kan samhandla. Det kommer att krävas många snabba och modiga beslut eftersom tiden mycket begränsad för att nå målen i Agenda 2030. Med anledning av det vill HHK skapa en testbädd för omställning där industri, offentlighet och akademi samhandlar för att möjliggöra genomgripande förändring på kort tid.

– Vilka beslut måste fattas för att kunna åstadkomma en transformation i samhället?
– Vad krävs för att industri, akademi och offentlighet ska gå i takt för att möjliggöra de modiga besluten?
– Hur hänger industrins mål samman med Sveriges totala mål om att bli CO2-neutralt 2045?

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

13:30-14:00

Logo

SMT är bolaget som gör det ingen annan kan!

Som utmanar teknikens och materialens gränser. Det gör att vi kan göra verklig skillnad i omställningen till ett hållbart samhälle, både i våra processer och genom våra produkter. Vi är ursprunget till Sandvik och har återvunnit stål i mer än 100 år. Nu kastar vi loss, på väg mot framtiden.

Sandvik Materials Technology – Stolt historia och ljus framtid!
Göran Björkman, vd Sandvik Materials Technology

Plats: Sandviks monter F:25


Boka din plats här! 

 

14:00-14:50

Hållbarhet för företagets överlevnad – få stöd för att ta nya steg!

Ta del av hur förändrade hållbarhetskrav påverkar ditt företags överlevnad och vilket stöd som finns att få för att komma igång. På riktigt. Du får ta del av hur Sandvikens kommun arbetar för att underlätta för dig som företagare att vara hållbar – på lång- och kort sikt. Lyssna också till hur distributionscentralen i Sandvikens kommun halverade sina transporter och ställde om till fossilfritt.

Arrangeras av Sandbacka Science Park, Sandviken PurePOWER

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

14:00-14:50

Logo

Ledarskapets utmaningar

Nyamko Sabuni är fd. partiledaren som själv kom som flykting i 12-årsåldern. Hon har haft toppositioner i näringslivet och varit en stridbar person när det gäller integrations- och hedersproblematiken. Skolan är hjärtefrågan för Sabunis parti, men hur ser hon själv på näringslivets utmaningar och möjligheter. Hur löser vi kompetensförsörjningsproblematiken, integrationen och kriminaliteten? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta.

Nyamko Sabuni intervjuas av Maria Mattsson Mähl, vd och grundare av AlphaCE.

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

14:00-15:50

Stålindustrins omställning till fossilfri produktion 2045 – en affärsmöjlighet för omgivande företag

Svensk stålindustri är väl representerad i Norra Mellansverige genom Ovako, Sandvik SMT, SSAB, Outokumpu, Uddeholm och Erasteel. År 2018 tog svensk stålindustri fram en klimatfärdplan mot lägre utsläpp parallellt med ökad produktivitet och ständigt förbättrade produkter. Svenska stålföretag agerar offensivt, där de ser Sveriges styrkor inom fossilfri elförsörjning, råmalmstillgång och biobaserad råvara som en hävstång för att flytta fram positionerna i världen. Successivt har vi följt HYBRIT´s och H2 Green Steels satsningar i norr, men även regionala satsningar genom exempelvis Ovakos vätgassatsning för att uppnå fossilfri stålproduktion. Industrins omställning kommer att skapa utmaningar, men även affärsmöjligheter för både befintliga och nya företag. Ta del av stålindustrins omställningsbehov och möt företagen GreenIron, Begner Agenturer, ScanArc Plasma Technologies och Eko by Isakssons, som ser det som en möjlighet.

Program

14.00 Välkommen Maria Swartling, Verksamhetsledare, Sustainable Steel Region
14.10 Den hållbara stålregionen – en affärsmöjlighet för både befintliga och nya företag  Nicklas Tarantino, Utvecklingsansvarig hållbar innovation, Sustainable Steel Region
14:30 Hållbar återvinning av restprodukter och avfall från stål- och gruvindustri  Edward Murray, VD, GreenIron
14:50 Plasmateknologi för en elektrifierad hållbar industri Daniel Sundberg, Projektledare, ScanArc Plasma Technologies
15:10 ”Att mäta är att veta” – effektivisera produktionen på ett snabbt och enkelt sätt Joakim Smeds, Teknisk Säljare, Begner Agenturer
15.30 Med Ekotube och Ekoflow går ingen energi till spillo  Patrik Fäldt, VD, Eko by Isakssons
16:00 Avslut

Plats: Seminarierum BRUKET, Plan 2

Boka din plats här! 

15:00-15:50

Mot jämställda ledningsgrupper 2030

Statistiken visar att ju längre upp i näringslivet man kommer, desto mindre jämställt blir det. Ett av Clockworks mål är därför att alla kunder ska ha en jämställd representation i sin ledningsgrupp innan 2030. Clockworks vice vd Sofie Lambertsson håller workshop i hur företagare ska attrahera fler kvinnor till ledande positioner i Gävleborg.

Plats: Seminarierum Göransson Plan 1

Boka din plats här! 

15:00-15:50

Logo

Morgondagens medier
Thomas Matsson, fd ansvarig utgivare av Expressen och Expressen-tv,
styrelseledamot i Utgivarna och nu senior advisor på Bonnier.

Hur viktig kontexten är för företagets marknadföring?

Plats: Seminarierum AKVARIET

Boka din plats här! 

 

15:00

Logo

Hur blir ditt företag innovativt och hur förblir man innovativ?
Innovationsföreläsning/event med Sofie Lindblom, fd Global Innovation Manager Spotify

Idéer, entreprenörskap, kreativitet, innovation, hållbarhet och digitalisering – Sofie Lindblom kan på ett konkret sätt förklara hur alla dessa “buzzwords” hänger ihop och hur du bryter ner dem för att skapa värde och ta ledning i din bransch. Tidigare global innovationschef på Spotify, utsedd till en av Sveriges 100 mäktigaste och Europas 50 mest inspirerande kvinnor. Sofie ger er verktygen för att börja bygga morgondagens affär.

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här! 

16:00

Logo

Karin Adelsköld: Inspiration kring arbetsglädje och arbetsmiljö

VÄRD: BONNIER News

Karin Adelsköld är komiker, teknikjournalist, programledare, författare, entreprenör och en av landets mest anlitade föreläsare. Hon har startat prisbelönta bloggar, drivit företag, skrivit böcker och turnerat med standup. Hon har blivit utsedd till årets kvinnliga komiker, Sveriges mest kreativa på webben och hedersdoktor. Hon har också drabbats av utmattning. En föreläsning med Karin Adelsköld handlar om vägen tillbaka och hur vi med humor och självinsikt kan hålla stressen på en frisk nivå.

Humor och arbetsmiljö – kul på jobbet!

Humor använd på rätt sätt kan öka såväl engagemanget som produktiviteten på en arbetsplats. En chef som kan använda sig av humor upplevs som både mer äkta och intelligent och får därför ofta ett mycket större förtroende hos sina anställda än en chef som inte använder humor.

Karin Adelsköld tar här upp grunderna i humorns mekanismer, berättar om den nyaste internationella humorforskningen och hur du kan göra för att bli (och ha) roligare på jobbet.

Därför ska du komma:

Kul på jobbet är den enda föreläsningen i sitt slag: en humoristisk lektion som gör dig mindre stressad av bara farten. Med glimten i knegarögat lär den ut grunderna för att skapa en rolig arbetsplats – oavsett var du jobbar och med vad.

Plats: STORA SCENEN

Boka din plats här!