Regionens största affärsmöte 2022

 I maj 2022 genomförs Företagarforum med syftet att utveckla näringslivet genom nya affärsrelationer och möten.  ”Vikten av att ses och stärka affärsrelationer, diskutera industrin och näringslivets förutsättningar samt skapa nya samarbeten för utveckling, har nog sällan varit större. Efter över ett år av pandemi och digitala möten är det dags att tillsammans kickstarta näringslivet i regionen”, […]

Läs mer