NYHETSBREV

Om Företagarforum

Var på plats på Företagarforum och visa vad regionen har för framtidsmöjligheter i form av företag och visioner! Årets tema är Framtiden Industrier.


Företagarforum är den största näringslivsmässan i regionen Dalarna - Gävleborg och arrangeras vartannat år. Det är en mötesplats för inspiration, kontakter, utveckling och affärer. Mässan besöks av ca 11 000 personer. Utställare är företag från regionen och besökarna är beslutsfattare inom näringslivet, företagare, studenter och allmänhet.

Det kommer att bjudas på inspiration av personer med olika bakgrunder och erfarenheter, skapas möjligheter för möten mellan företagare och besökare samt andra aktiviteter. Fokus blir på områdena innovation och kompetens.

Bland annat kommer ni att få ta del av de idéer som finns som kan underlätta näringslivets utveckling som t.ex. att bli MellanSveriges LogistikNav med transporter och logistik, Sandvik delar ut pris i sin Innovationstävling och ger sin syn på innovation, ta chansen att se vilka upphandlingar som finns tillgängliga från olika företag, påbörja ett affärsutbyte, hållbara affärer och arbetssätt kommer att diskuteras och presenteras, lyssna på entreprenören Andreas Carlsson från Idoljuryn som delger sin resa från idé till framgång, lyssna på experter inom kompetensområdet; hur ska företagen attrahera framtidens kompetens och hur hittar ungdomarna idag företagen som behöver dem.

Bakom Företagarforum står Företagarna i Sandviken, Sandvikens kommun, Region Gävleborg, Sandvik AB, AGA AB, Clockwork AB, 100 procent media AB m.fl.