NYHETSBREV

Nyindustrialisering!

Vägar mot hållbar produktion och konkurrenskraftiga industriföretag


Välkomna till Företagarforum den 2 oktober för ett seminarium om Nyindustrialisering. Här erbjuds en rad intressanta inlägg kring aktuella trender och utmaningar och inte minst de insatser som olika parter gör för att förstärka utvecklingen mot hållbar produktion och mer konkurrenskraftiga industriföretag i Sverige. 

Dag: 2 oktober
Tid: 12.15 - 14.50

Programpunkter    


Avveckling eller utveckling? 
Aktuella trender kring produktion. Lars Bengtsson och Robin von Haartman, HiG/CLIP och KTH

Därför tillverkar vi i Sverige
Insikter från företag i Sverige. Magnus Runnbeck, Klas Eriksson, Business Sweden

Vi satsar på nyindustrialisering och svensk produktion
Om satsningen  Produktion 2030 och Made in Sweden. Cecilia Warrol, Teknikföretagen

Att skapa uthållig konkurrenskraft med Lean som grund
Effekter i 200 företag. Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet

Vinnovas satsningar på nyindustrialisering
Margareta Groth och Daniel Rencrantz, VINNOVA 

Sandvik om hållbar produktion och framtida möjligheter
Petra Einarsson, Vd Sandvik Materials Technology


Presentation av Petra Einarsson, Vd Sandvik Materials Technology

Uppsummering och diskussion av vägar mot hållbar produktion
Inspel från publik och medverkande

Seminariet arrangeras av CLIP/HiG i samarbete med VINNOVA och Produktionslyftet
Anmälan senast 28/9 till: anna.nasman@hig.se , tel. 070-338 84 91