NYHETSBREV
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Logistikseminarium

Anna Johansson - Infrastrukturminister 

MellanSveriges LogistikNav bjuder in till Logistikseminarium den 1:a oktober kl 13-16 på Företagarforum, Göranssons Arena.
1. Verkligheten/nuläget.
Förändringar och utveckling i framförallt Mälardalen och Göteborg. Hur denna utveckling skapar möjligheter om vi är rätt rustade och agerar samlat i regional samverkan. Ett önskat läge med utblick mot 2030 eller 2050.
2. Trafikverket Mitt ger verkets syn på de utmaningar som finns.  
3. Mälardalsrådet. Hur gjorde vi? Effekterna som uppstår genom samsyn och samverkan.
4. Hur gör vi?
Paneldebatt.
Hur når vi regional samverkan, hur uppnår vi gemensamma prioriteringar?
Hur täcker vi upp glappet som uppstår med flaskhalsar som hämmar tillväxt och utveckling?
Medverkande
Anna Johansson, Infrastrukturminister
Catherine Kotake, Regionchef Trafikverket Mitt
Fredrik Idevall, Mälardalsrådet, Utvecklingsledare, trafik- och samhällsplanering Örebro län
Jan Boman, Kommunalråd Borlänge kommun
Jörgen Edsvik, Kommunalråd  Gävle kommun
Eva Lindberg, Ordförande Region Gävleborg

ANMÄLAN TILL LOGISTIKSEMINARIUM

Värd: MellanSveriges LogistikNav