Jag godkänner att Företagarforum sparar och behandlar mina personuppgifter som lämnats. Syftet med en sådan behandling är för att kunna delge information om den aktivitet som du anmält dig till.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning. Uppgifterna kommer att användas av dem som ingår som arrangörer för Företagarforum och kommer ej att delges tredje part. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@foretagarforum.com. Du kan läsa mer om dataskyddsförordning (GDPR) på Integritetsskydds myndighetens hemsida https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

Fotografering och filmning
Under evenemanget kommer vi att fotografera och filma, detta material kan komma att användas i våra olika kanaler (t.ex webb, fb, nyhetsbrev mm). Om du som deltagare inte är bekväm med att fotograferas och synas i våra kommunikationskanaler kontakta oss via info@foretagarforum.com