Infrastrukturministern till Företagarforum

Anna Johansson, Infrastrukturminister kommer till Företagarforum för att diskutera regionens infrastruktur vid ett seminarium anordnat av MellanSveriges LogistikNav. Bland övriga deltagare finns bl. a. Catherine Kotake, Regionchef Trafikverket Mitt. 

Det är viktigt att lyfta frågan om infrastruktur i Gävleborg och Dalarna, säger Anders Franck, Projektledare för MellanSveriges LogistikNav. Utvecklingen i Mälardalen går fort och öppnar nya möjligheter för oss norr om Dalälven, men då gäller det att enas i den skarpa konkurrensen om investeringar i infrastruktur. Det krävs med andra ett regionalt samarbete i vår region, för att få dessa investeringar. Vi måste ta höjd och se de stora spelet. Annars försvinner pengarna någon annanstans. Det och hur vi skall agera kommer att vara centrala teman under seminariet.

Seminariet genomförs torsdag 1 oktober kl. 13 – 16 på Göransson Arena, Sandviken som en del av Företagarforum, regionens främsta företagarmässa.

Frågor:

Anders Franck
MellanSverigesLogistikNav
070-586 66 16
anders.franck@mhk.cci.se

Fredrik Kjellén
Företagarforum
0708 -30 03 05
fredrik.kjellen@foretagarforum.com