NYHETSBREV

Gamification – dataspel driver industriell utveckling

Företagarforums tema – Framtidens industrier utgör plattformen för seminariet kring begreppet ”Gamification.”
 
I spelens värld är det oftast uppenbart vilka mål du ska uppfylla för att nå nästa nivå. Reglerna och spelplanen är tydliga och du får poäng och utmärkelser på vägen när du lyckas. Ofta spelar du tillsammans med andra och når med gemensamma krafter målen. Är det inte precis så vi skulle vilja att våra arbetsplatser fungerade? Med gamification kan det bli möjligt.
 
Susanne Timsjö jobbar som chef för en grupp kreativa forskare på ABB i Västerås. Hennes grupp jobbar med nya produkter för industrin och gamification ingår som en viktig ingrediens. Hon berättar att ABB ställer tre huvudkrav på sina nya produkter: De ska vara enkla att förstå och arbeta i, effektiva och roliga. Om man lyckas med alla tre delarna får man engagemang, kreativitet och arbetsglädje.
 
– Dagens unga har vuxit upp med spel där de alltid har möjlighet att påverka sin verklighet. De unga människor jag anställer idag tar för givet att andra är intresserade av vad de tycker och tänker. De har också ett större syfte med sitt arbete än att bara skaffa mat på bordet, de vill förändra världen, berättar hon.
 
Susanne menar inte att man ska ta in spelen i industrin. Det handlar snarare om att identifiera vad det är som gör att vi förlorar oss helt i ett spel och lägger allt vårt engagemang på att bli bättre, nå högre och komma vidare. Sådana medarbetare kan lyfta vilket företag som helst.
 
Det finns många uppgifter på våra arbetsplatser som inte upplevs som speciellt motiverande för den som utför dem. Med gamification kan man göra dessa uppgifter mer meningsfulla genom direkt återkoppling om hur uppgiften bidrar till verksamheten till exempel. Möjligheterna är obegränsade.
 
Lyssna på Susanne Timsjös inspirerande föreläsning om hur vi får industrin mer attraktiv för unga människor, med tydliga mål, engagemang och drivkraft.

Värd:
Sandbacka Park och FindITSandbacka Park arbetar för att bli en science park med Industriell IT i fokus. Det innebär bland annat att vi skapar en mötesplats för akademi, näringsliv och offentlig sektor kring dessa frågor. FindIT är ett klusterinitiativ som står för spetsen i denna satsning. Föreläsningar, IT-Forum, nätverk, behovskartläggningar och matchning av behov och kompetens är några exempel på aktiviteter.

Ladda ner som PDF här >>