NYHETSBREV

Forskarna på forumet - Ett hållbart företagande

Kom till Företagarforum och möt några av Högskolan i Gävles forskare som på olika vis arbetar med företagande och hållbarhet. Vi bjuder på inspirationsföreläsningar till att arbeta med hållbarhet både för medarbetare, verksamheten och omvärlden.
Dag: Fredag 2 oktober
Tid: 15.00 - 16.15 (vi bjuder på fika med start kl 15.00)

Rektor Maj-Britt Johansson hälsar välkommen och visar på hur du från arbetslivet kan samarbeta och ha nytta av den forskning som sker!

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete - En förutsättning för hållbart företagande?

Hasse Nordlöf, doktorand arbetshälsovetenskap, forskar kring förutsättningar och möjligheter för industriföretag att prioritera och bedriva säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Han undersöker vilka faktorer som gör arbetsplatser säkra och hälsosamma. I forskningen har Hasse tillfrågat 200 industriföretag i regionen kring deras arbete men också genomfört forskning på företag i regionen kring arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Hur utveckla det sociala ansvarstagandet i företagandet?

Agneta Sundström, doktor företagsekonomi, forskar inom företagsekonomi och hur företag arbetar med och kan utveckla arbete med ekologiskt, socialt och ekonomiskt företagande, CSR (Corporate Social Responsibility). Varför ska man som företagare tänka på det och hur kan ett ansvarsfullt företagande bedrivas?

Anmälan till Johanna Esplund senast 28 september johanna.esplund@hig.se, tel: 026-64 87 16 eller 070-090 27 83
Maj-Britt Johansson
Foto: Högskolan i Gävle