NYHETSBREV

"Vi ser Företagarforum som en viktig mötesplats där vi kan samverka med olika aktörer i regionen."

Sandvik finns på plats på Företagarforum och deltar i olika framträdanden där de diskuterar framtidens utmaningar och samarbete i regionen.Petra Einarsson, Vd för affärsområdet Sandvik Materials Technology, kommer att delta i invigningsseminariet och delge Sandviks syn på framtidens industrier och hon kommer även att vara med  i ett seminarie inom hållbar produktion och konkurrenskraftiga industriföretag.

- Vi ser Företagarforum som en viktig mötesplats där vi kan samverka med olika aktörer i regionen.

Ta del av Sandviks syn på framtidens industrier under Företagarforum på torsdagen och fredagen.

Programpunkter:

Invigningsseminarium - Framtidens Industrier - Paneldebatt
Dag: 1 oktober
Tid: 10.45 

Nyindustrialisering – Vägar mot hållbar produktion och konkurrenskraftiga industriföretag
Seminarium och debatt
Trender, utmaningar och utvecklingsinsatser för konkurrenskraftiga industriföretag i Sverige diskuteras av Petra Einarsson, Sandvik Materials Technology; Klas Ericsson, Business Sweden; Cecilia Warrol, Teknikföretagen; Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet; Jens von Axelsson, Vinnova samt Lars Bengtsson och Robin von Haartman vid HiG/CLIP. 
Dag: 2 oktober
Tid: 12:30 - 15:30