NYHETSBREV

ULRIKA MALMKVIST, SANDBACKA PARK


”Vi ser Företagarforum som en möjlighet att få träffa andra spännande människor och företag i länet. ”Bara” umgänget med de andra utställarna är givande och intressant.”Ulrika Malmkvist, Teknikparkschef på Sandbacka Park i Sandviken, är mycket drivande i både utvecklingen av Sandviken och Sandbacka Park som en ledande aktör inom företagande och affärsutveckling och mitt i arbetet med att göra Sandbacka Park till en ledande Science Park i regionen.

Vad är den viktigaste anledningen till att ni deltar på Företagarforum?

Vi vill synliggöra det vi erbjuder på Sandbacka Park och de företag som finns här. Företagarforum är en bra plats att visa upp vad vi har att erbjuda. Sandbacka Park är tillgängligt för alla - oavsett om man hyr kontor här eller ej.

Många vet att Sandbacka Park erbjuder en bra företagsmiljö med restauranger, konferens och lokaler. Här finns mycket mer än så. Först och främst ett femtiotal intressanta företag inom många kunskapsområden.

Sandbacka Park har dessutom stödmöjligheter till affärsutveckling genom bland annat Creative Office, tillgång till spetskunnande inom industriell IT genom FindITs företagsnätverk och slutligen regionala utvecklingsprojekt, där den kommande sk. ”elvägen” är ett exempel. I miljön finns Yrkeshögskolan och Lärcentrum för eftergymnasiala studier. Stålindustrins forskarskola med fem forskare inom materialutveckling och leverantörsutveckling knutna till företag bl. a. Sandvik och Outokumpu, har en bas på Sandbacka Park.
 

Vilken effekt räknar ni med att få av er medverkan?

Vi vill att fler människor känner till de företag och den verksamhet som finns här på Sandbacka Park och att vi kan komma till nytta för andra. Vi vill även knyta nya spännande kontakter och upprätthålla de vi redan har.
 

Varför ska era kunder och leverantörer ställa ut på Företagarforum?

Det är en bra mötesplats och möjlighet att träffa andra företag och nyckelpersoner.
 

Vad tror ni Företagarforum har för effekt i regionen?

Företagarforum är en mötesplats där man på kort tid kan träffa många nya och gamla kontakter. Det är även spännande talare och seminarier som man kan ta med sig efter forumet.

Ett av föredragen på stora scenen är Susanne Timsjö från ABB som kommer prata om hur man kan göra industrin mer intressant och få en bättre arbetsmiljö med tankar från spelbranschen. Det ger otroligt spännande input och idéer som jag varmt ekommenderar att ni går på!

Susanne Timsjö kommer att tala på Stora Scenen fredagen den 2 oktober kl 13.00.