NYHETSBREV

MATS CLARIN, BODYCOTE

”Vi på Bodycote deltar i Företagarforum för att på ett enkelt och effektivt sätt komma i kontakt med både befintliga kunder till oss idag men också företag som vi förhoppningsvis ser som våra kunder i framtiden.”Vi ställer några frågor til Mats Clarin, Key Account Manager på Bodycote i Västerås.

Vad är den viktigaste anledningen till att ni är med på Företagarforum?

Vi på Bodycote deltar i Företagarforum för att på ett enkelt och effektivt sätt komma i kontakt med både befintliga kunder till oss idag men också företag som vi förhoppningsvis ser som våra kunder i framtiden.

Vilken effekt räknar ni med att få av er medverkan?

Vi hoppas och tror att flera företag i regionen får en bra bild av vilka tjänster vi på Bodycote kan leverera inom det materialtekniska området rörande värme- och ytbehandling av stål och aluminium.

Varför ska dina kunder och leverantörer ställa ut på Företagarforum?

Vi ser det som en bra och effektiv möjlighet för både våra kunder och leverantörer i regionen att under några dagar träffas under lättsamma former och skapa nya men även stärka redan befintliga kontakter. Det är också ett effektivt forum att diskutera med våra befintliga kunder hur vi ska kunna finna gemensamma förbättringsmöjligheter.

Vad tror ni att Företagarforum har för effekt i regionen?

Vi tror att det är viktigt att företag i regionen träffas under samma tak och utbyter erfarenheter för att stärka regionens företagande för framtiden.