NYHETSBREV

HELENA, UTSTÄLLARE 2013

”Jag fick skriva en offert på plats, vilket sedan gav mig chansen att delta i ett mycket spännande uppdrag helt utanför mina vanliga ramar...”

Helena Norling, textkonsult på Calibri Textbyrå i Hofors, ställde för första gången som egen företagare ut på Företagarforum 2013.

Så här beskriver Helena skillnaden mellan att ställa ut som anställd och som egen företagare:
”Jag har deltagit som anställd utställare på Företagarforum två gånger tidigare. Det har i och för sig alltid varit trevligt och det är en fantastisk arena för möten av olika slag, men som anställd var det lite enklare att falla in i ”det gamla vanliga” och mest hamna i gamla trygga kundkontakter och invanda diskussionsmönster.

När jag nu skulle representera mig själv och mitt eget företag fanns inget utrymme för det bekväma och det tillbakalutade. Jag insåg att utställningen faktiskt var till för mig och att endast jag kunde skapa mitt ögonblick i rampljuset. Det var en insikt som jag haft stor nytta av”.

Helena beskriver även hur utställningsdagarna ledde vidare från en spark i baken till en offert och slutligen fram till ett spännande uppdrag.
”Mot bakgrund av min tidigare mässvana, kände jag mig trygg och säker på vad som väntade de där tre dagarna i oktober. Men jag insåg snabbt att det var annorlunda den här gången. Det var roligare och framför allt krävdes det mer av mig, vilket var mycket nyttigt. Jag gick nu runt bland montrarna istället för att stå stilla i min egen monter.

Jag delade monter med några andra företagare, vilket var idealiskt och lämnade gott om utrymme för strapatser och nedslag runt om i utställningslokalen. Alla i vår delade monter tog tillfället i akt att traska runt, och vi planerade våra respektive ”utflykter”, så att vår egen monter aldrig blev lidande.

Ytterligare en fördel med att dela utställningsyta var att vi peppade varandra att söka oss utanför både monter och trygghetszoner. Vi uppmuntrade varandra att söka kontakter utanför de givna målgrupperna, vi gav varandra både tips och en hel del ryggdunkar.

Stärkt av detta tog jag med mig flera bokade kundbesök hem till kontoret. Jag fick skriva en offert på plats, vilket sedan gav mig chansen att delta i ett mycket spännande uppdrag helt utanför mina ”vanliga ramar”. Detta hade inte varit möjligt utan Företagarforum 2013. Utan uppvaknandet som dessa dagar gav mig, hade jag förmodligen nöjt mig med att fortsätta korrekturläsa facklitteratur och omdisponera årsredovisningar.”

 Ladda ner intervjun som PDF