NYHETSBREV

Anmäl dig nu till Företagarforum 2015!

Företagarforum 2015 • 1-3 oktober

Anmäl dig nu till regionens största mötesplats för företagare!

Om du anmäler dig före 31/12 får du 10% rabatt på din bokning och monterpaket.
Kontakta Janne på 0760-29 50 10 eller janne@foretagarforum.com för mer information.
 

”Samarbete
är en förutsättning
för utveckling”


 

Företagarforum arrangeras gemensamt av Sandvikens kommun och Företagarna i Sandviken. Ann-Louise Kleen är ordförande i Företagarna och Michael Norell är Näringslivschef i kommunen och svarar nedan på några frågor kring arrangemanget.

Vad är poängen med att samarrangera?
Samarbete är en förutsättning för utveckling. Så är det på global nivå och det gäller också Sandviken och regionen. För kommunen är Företagarforum ett bra samarbete som leder till konkret och mätbar nytta, säger Michael Norell.

Platsen för mässan är Göransson Arena.
- Det stämmer, Arrangemanget har vuxit och i och med tillkomsten av Göransson Arena finns en riktigt modern mässanläggning. Det betyder mycket. Vi har utställare från hela regionen och det är roligt. Flera kommuner är intresserade och det finns en insikt om att skalan ligger på regional nivå. Konkurrensen mellan länder och regioner är tuff. Storföretagen agerar på en global marknad, och skall vi långsiktigt klara oss krävs bra utbildningar, forskning, kommunikationer, innovativa miljöer, bostäder och allt annat som behövs för att behålla tätpositionen.

Temat för forumet är ”Framtidens Industrier”, varför det?
- Vi är en industriort med gamla traditioner, och det finns det anledning att vara stolt över, säger Ann-Louise Kleen. Men faktum är att våra industriföretags framgångar bygger på innovation, att de ständigt haft förmågan att utveckla teknik, produktion och organisation. Och vår region är Sveriges mest innovativa sett till antalet patent. Det är en nyckelfaktor för framtida utveckling och det vill vi lyfta fram genom temat och i programmet.

Vilka ställer ut på mässan?
-Självklart de tillverkande företagen, och även alla leverantörer av produkter och tjänster de behöver. Varje företag och varje företagare är beroende av kontakter som ger affärer, kunskap och insikt. De kontakterna får man chansen att skapa och utveckla på forumet.
 

         

FÖRETAGARNA I SANDVIKEN
BOX 97
811 21 SANDVIKEN
Tel: 0760-29 50 10

info@foretagarforum.com
www.foretagarforum.com
Skickat med publiceringsverktyget V3 av