Tack till Er alla för väl genomförda dagar!

Besöksflödet i årets Företagarforum uppgår till 9.000 persone, vilket är lägre än 2013.  Minskningen kan framförallt härledas till lördagen, som hade mindre besökare än 2013 års lördag. Möjliga orsaker kan dels vara det väldigt fina höstvädret, dels att parkeringssituationen var mycket svår med anledning av andra verksamheter i området.
 
Positivt är att gensvaret på programmet är bra med riktigt bra siffror för flesta arrangemangen.
  
Vi kan också glädja oss över att besökarna är nöjda. Siffrorna för den enkätundersökning som gjordes vid utpasseringen visar att 9 av 10 är nöjda med sitt besök
 
Frågan som ställdes var:
Är Du nöjd med Ditt besök på Företagarforum?
 
Svarsalternativ:
Ja
Nej
Varken eller/ingen åsikt
 
RESULTAT:
Ja:                 89,5 %
Nej;               03,3 %
Varken eller/
Ingen åsikt     07,2 %
  
Vad händer nu?
 
Enkät till utställarna.
Inom de närmaste dagarna kommer en enkät att göras bland samtliga utställare. Vi återkommer med ett särskilt mail om detta.
 
Sammanställning av registreringarna.
Arbetet med att sammanställa resultatet av registreringarna pågår.
Då detta är klart, kommer fakta om vilken bransch, befattning mm besökarna tillhör att presenteras.
  
 
Bästa hälsningar
Företagarforum 
FÖRETAGARNA I SANDVIKEN
BOX 97
811 21 SANDVIKEN
Tel: 0760-29 50 10

info@foretagarforum.com
www.foretagarforum.com
Skickat med publiceringsverktyget V3 av